Pośćcie sercem / o. Slavko Barbarić

$9.97
Sku: 9789958362057
Enviar a
*
*
Método de envío
Nombre
Entrega estimada
Precio
No hay opciones de envío
+ -

O autorze

O. Slavko Barbarić, OFM, urodzony w 1946 roku w Dragićinie w pobliżu Medziugorja, w 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował filozofię i teologię w Sarajewie i Schwazu, a tytuł magistra uzyskał w 1973 roku w Grazu (Austria). Doktorat z teologii pastoralnej obronił w 1982 roku we Fryburgu (Niemcy).

W styczniu 1982 roku rozpoczął pracę z pielgrzymami w Medziugorju. Prowadził rekolekcje i seminaria. Jeździł po całym świecie z wykładami na temat wydarzeń medziugorskich. Jest autorem licznych tekstów i książek o duchowości medziugorskiej, przetłumaczonych na dwadzieścia języków.

O. Slavko zmarł na Križevacu w piątek 24 listopada 2000 roku o godzinie 15:30 po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla parafian i pielgrzymów.

 

O książce

Post w najszerszym znaczeniu tego słowa to wyrzekanie się rzeczy zbędnych. Nie dotyczy jedynie podstawowych potrzeb, które wynikają z ludzkiej natury i służą prawidłowemu funkcjonowaniu sfery psychicznej i fizycznej. Ich człowiek nie może się wyrzekać, a nawet mu tego nie wolno, ponieważ tym samym zagroziłby sobie i grzeszył przeciwko miłości do siebie samego, która jest jego podstawowym obowiązkiem i równocześnie kryterium miłości bliźniego. Poza te ramy człowiekowi nigdy nie wolno wychodzić. Post i potrzeba postu biorą się z faktu, że nadmiar czasami przysparza większych problemów niż brak. Wówczas potrzeba postu, a jego praktykowanie jest prawdziwym i niezastąpionym lekiem.  

Z uwagi na różnorodne potrzeby człowieka, fizyczne, psychiczne i duchowe, rozróżniamy post: kosmetyczny, terapeutyczny i religijny. Post kosmetyczny polega na rezygnacji z rzeczy, które zaburzają fizyczną harmonię i piękno. Postem terapeutycznym odzyskujemy balans między pojedynczymi składnikami organizmu i ich prawidłowym funkcjonowaniem. Post religijny pomaga w zdrowym rozwoju i harmonijnym współdziałaniu władz umysłowych. Każdy z tych postów jest uzasadniony i potrzebny. Z drugiej strony, wszystkie one łączy to, że wyrzekamy się rzeczy zbędnych i pomagamy człowiekowi w dążeniu do dobra i harmonii.

W związku z tym wyjątkowe znaczenie ma post religijny. Jego wartość, potrzebę i znaczenie potwierdzają wszystkie religie poprzez swoją praktykę. Ich wzajemna zgoda w tej kwestii pozwala dzielić wspólne przekonanie, że potrzeba postu wypływa z religijnej natury człowieka. Jej realizacja ma pomóc człowiekowi w uporządkowaniu jego stosunku do Boga.

W tym sensie post jest aktem wiary. Przyjęcie Boga pociąga za sobą odmawianie sobie wszystkiego, co może zaburzyć człowiekowi wybór właściwych wartości. Poprzez praktykowanie postu wiara nabiera nowej siły, nowej jakości. W tym leży jego wartość, potrzeba i korzyść.

Ta książka jest pełna argumentów na rzecz postu. Jest ona także modlitwą o to, by jego praktykowanie ożyło w Kościele i na całym świecie. W przeciwnym wypadku cały świat, począwszy od człowieka, będzie niezdolny utrzymać siebie i świat w potrzebnym porządku i ładzie.

 

Autor o książce

We współczesnych konsumpcyjnych czasach post wydaje się być zapomniany. Podczas gdy w Kościele całkowicie zaniknęła nie tylko praktyka postu, ale i jego sens, na świecie coraz więcej się mówi o terapeutycznym poszczeniu i o najprzeróżniejszych dietach, dzięki którym chcemy się przeciwstawić chorobom i nadmiernej wadze. Jest coraz więcej klinik specjalizujących się w postach terapeutycznych, które osiągają bardzo dobre rezultaty i przyciągają coraz więcej osób szukających pomocy. Wiemy, że liczne współczesne choroby są spowodowane nadmiernym jedzeniem i piciem. W zagrożeniu człowiek szuka rozwiązań, które dają mu nadzieję. Dlatego coraz więcej osób indywidualnych oraz ruchów, pragnie wrócić do bardziej naturalnego sposobu odżywiania się. Im większej liczbie osób uda się wrócić do życia zgodnego z naturą, tym mniej będzie ofiar nienaturalnego sposobu życia.

Każda religia znała pojęcie postu i wymagała od swoich wyznawców, żeby pościli. W objawieniu biblijnym Starego Testamentu post był także znany. Był on zawsze związany z modlitwą jako środkiem potrzebnym do osiągnięcia pokoju. W Nowym Testamencie post także został zaakceptowany. Jezus pościł przed swoim publicznym wystąpieniem i powiedział, że także jego uczniowie będą pościć. Tradycja Kościoła zna pojęcie postu, szczególnie związanego z Eucharystią i poszczególnymi okresami roku liturgicznego, jak np. Wielki Post i przygotowania do świąt. Ta tradycja utrzymywała się przez wiele stuleci. W ostatnim czasie jednak w Kościele post został zredukowany. Pozostały tylko: Środa Popielcowa i Wielki Piątek, ale i one straciły swój prawdziwy sens i nie są praktykowane z takim oddaniem, jak dawniej.

Ta książka powstała w atmosferze medziugorskich wydarzeń. Wezwanie do postu wielu zdziwiło: wiele osób uważa, że ulegamy przesadzie i fanatyzmowi, kiedy pościmy dwa dni o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Wiele osób uważa, że to nierealne, i co więcej – niepotrzebne. Z orędzi o poście widać, że Matka Boża tak nie uważa. Ona myśli zarówno w sposób biblijny jak i kościelny. Doskonale wie, co jest niezbędne do duchowego wzrostu: post i modlitwa. Rozmyślając o moich doświadczeniach postu i o doświadczeniach osób, które uczestniczyły w tygodniach postu i modlitwy, coraz wyraźniej dostrzegam całą niesprawiedliwość, która się przydarzyła praktyce postu w naszych czasach, a tym samym wszelką niesprawiedliwość wyrządzoną prawidłowemu wzrostowi duchowemu.

 

Tematy

I.             WEZWANIE KRÓLOWEJ POKOJU

II.           DOŚWIADCZENIE POSTU

III.          POST I OWOCE POSTU W MODLITWACH KOŚCIOŁA

IV.          POST W BIBLII

V.            KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O POŚCIE

VI.          DWUDNIOWY POST W HISTORII

VII.        POST W ŻYCIU ŚWIĘTYCH

VIII.       TYDZIEŃ ŻYCIA O CHLEBIE I WODZIE

IX.          POST I MODLITWA I ZDROWIE PSYCHICZNE

X.            POST I ZDROWIE DUCHOWE

XI.          POST I RELIGIE

XII.        MODLITWA W DNI POSTU

Różaniec na dzień postu

Droga krzyżowa na dzień postu

Adoracja eucharystyczna na dzień postu

XIII.       Z DRUGIEJ STRONY O POŚCIE

XIV.       KARDYNAŁ JOSEPH RATZINGER O POŚCIE


Wydawca: ICMM

Autor: o. Slavko Barbarić

Język: polski

Język oryginału: chorwacki

Przekład: Anna Halczak

Rok wydania: 2019

Format: 195 x 120

Liczba stron: 264

Escribe tu propio comentario
  • Solo los usuarios registrados pueden escribir comentarios
*
*
  • Malo
  • Excelente
*
*
*

O autorze

O. Slavko Barbarić, OFM, urodzony w 1946 roku w Dragićinie w pobliżu Medziugorja, w 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował filozofię i teologię w Sarajewie i Schwazu, a tytuł magistra uzyskał w 1973 roku w Grazu (Austria). Doktorat z teologii pastoralnej obronił w 1982 roku we Fryburgu (Niemcy).

W styczniu 1982 roku rozpoczął pracę z pielgrzymami w Medziugorju. Prowadził rekolekcje i seminaria. Jeździł po całym świecie z wykładami na temat wydarzeń medziugorskich. Jest autorem licznych tekstów i książek o duchowości medziugorskiej, przetłumaczonych na dwadzieścia języków.

O. Slavko zmarł na Križevacu w piątek 24 listopada 2000 roku o godzinie 15:30 po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla parafian i pielgrzymów.

 

O książce

Post w najszerszym znaczeniu tego słowa to wyrzekanie się rzeczy zbędnych. Nie dotyczy jedynie podstawowych potrzeb, które wynikają z ludzkiej natury i służą prawidłowemu funkcjonowaniu sfery psychicznej i fizycznej. Ich człowiek nie może się wyrzekać, a nawet mu tego nie wolno, ponieważ tym samym zagroziłby sobie i grzeszył przeciwko miłości do siebie samego, która jest jego podstawowym obowiązkiem i równocześnie kryterium miłości bliźniego. Poza te ramy człowiekowi nigdy nie wolno wychodzić. Post i potrzeba postu biorą się z faktu, że nadmiar czasami przysparza większych problemów niż brak. Wówczas potrzeba postu, a jego praktykowanie jest prawdziwym i niezastąpionym lekiem.  

Z uwagi na różnorodne potrzeby człowieka, fizyczne, psychiczne i duchowe, rozróżniamy post: kosmetyczny, terapeutyczny i religijny. Post kosmetyczny polega na rezygnacji z rzeczy, które zaburzają fizyczną harmonię i piękno. Postem terapeutycznym odzyskujemy balans między pojedynczymi składnikami organizmu i ich prawidłowym funkcjonowaniem. Post religijny pomaga w zdrowym rozwoju i harmonijnym współdziałaniu władz umysłowych. Każdy z tych postów jest uzasadniony i potrzebny. Z drugiej strony, wszystkie one łączy to, że wyrzekamy się rzeczy zbędnych i pomagamy człowiekowi w dążeniu do dobra i harmonii.

W związku z tym wyjątkowe znaczenie ma post religijny. Jego wartość, potrzebę i znaczenie potwierdzają wszystkie religie poprzez swoją praktykę. Ich wzajemna zgoda w tej kwestii pozwala dzielić wspólne przekonanie, że potrzeba postu wypływa z religijnej natury człowieka. Jej realizacja ma pomóc człowiekowi w uporządkowaniu jego stosunku do Boga.

W tym sensie post jest aktem wiary. Przyjęcie Boga pociąga za sobą odmawianie sobie wszystkiego, co może zaburzyć człowiekowi wybór właściwych wartości. Poprzez praktykowanie postu wiara nabiera nowej siły, nowej jakości. W tym leży jego wartość, potrzeba i korzyść.

Ta książka jest pełna argumentów na rzecz postu. Jest ona także modlitwą o to, by jego praktykowanie ożyło w Kościele i na całym świecie. W przeciwnym wypadku cały świat, począwszy od człowieka, będzie niezdolny utrzymać siebie i świat w potrzebnym porządku i ładzie.

 

Autor o książce

We współczesnych konsumpcyjnych czasach post wydaje się być zapomniany. Podczas gdy w Kościele całkowicie zaniknęła nie tylko praktyka postu, ale i jego sens, na świecie coraz więcej się mówi o terapeutycznym poszczeniu i o najprzeróżniejszych dietach, dzięki którym chcemy się przeciwstawić chorobom i nadmiernej wadze. Jest coraz więcej klinik specjalizujących się w postach terapeutycznych, które osiągają bardzo dobre rezultaty i przyciągają coraz więcej osób szukających pomocy. Wiemy, że liczne współczesne choroby są spowodowane nadmiernym jedzeniem i piciem. W zagrożeniu człowiek szuka rozwiązań, które dają mu nadzieję. Dlatego coraz więcej osób indywidualnych oraz ruchów, pragnie wrócić do bardziej naturalnego sposobu odżywiania się. Im większej liczbie osób uda się wrócić do życia zgodnego z naturą, tym mniej będzie ofiar nienaturalnego sposobu życia.

Każda religia znała pojęcie postu i wymagała od swoich wyznawców, żeby pościli. W objawieniu biblijnym Starego Testamentu post był także znany. Był on zawsze związany z modlitwą jako środkiem potrzebnym do osiągnięcia pokoju. W Nowym Testamencie post także został zaakceptowany. Jezus pościł przed swoim publicznym wystąpieniem i powiedział, że także jego uczniowie będą pościć. Tradycja Kościoła zna pojęcie postu, szczególnie związanego z Eucharystią i poszczególnymi okresami roku liturgicznego, jak np. Wielki Post i przygotowania do świąt. Ta tradycja utrzymywała się przez wiele stuleci. W ostatnim czasie jednak w Kościele post został zredukowany. Pozostały tylko: Środa Popielcowa i Wielki Piątek, ale i one straciły swój prawdziwy sens i nie są praktykowane z takim oddaniem, jak dawniej.

Ta książka powstała w atmosferze medziugorskich wydarzeń. Wezwanie do postu wielu zdziwiło: wiele osób uważa, że ulegamy przesadzie i fanatyzmowi, kiedy pościmy dwa dni o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Wiele osób uważa, że to nierealne, i co więcej – niepotrzebne. Z orędzi o poście widać, że Matka Boża tak nie uważa. Ona myśli zarówno w sposób biblijny jak i kościelny. Doskonale wie, co jest niezbędne do duchowego wzrostu: post i modlitwa. Rozmyślając o moich doświadczeniach postu i o doświadczeniach osób, które uczestniczyły w tygodniach postu i modlitwy, coraz wyraźniej dostrzegam całą niesprawiedliwość, która się przydarzyła praktyce postu w naszych czasach, a tym samym wszelką niesprawiedliwość wyrządzoną prawidłowemu wzrostowi duchowemu.

 

Tematy

I.             WEZWANIE KRÓLOWEJ POKOJU

II.           DOŚWIADCZENIE POSTU

III.          POST I OWOCE POSTU W MODLITWACH KOŚCIOŁA

IV.          POST W BIBLII

V.            KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O POŚCIE

VI.          DWUDNIOWY POST W HISTORII

VII.        POST W ŻYCIU ŚWIĘTYCH

VIII.       TYDZIEŃ ŻYCIA O CHLEBIE I WODZIE

IX.          POST I MODLITWA I ZDROWIE PSYCHICZNE

X.            POST I ZDROWIE DUCHOWE

XI.          POST I RELIGIE

XII.        MODLITWA W DNI POSTU

Różaniec na dzień postu

Droga krzyżowa na dzień postu

Adoracja eucharystyczna na dzień postu

XIII.       Z DRUGIEJ STRONY O POŚCIE

XIV.       KARDYNAŁ JOSEPH RATZINGER O POŚCIE


Wydawca: ICMM

Autor: o. Slavko Barbarić

Język: polski

Język oryginału: chorwacki

Przekład: Anna Halczak

Rok wydania: 2019

Format: 195 x 120

Liczba stron: 264