MÓDLCIE SIĘ WSPÓLNIE RADOSNYM SERCEM / o. Slavko Barbarić

$9.34
Sku: 9789958362576
Enviar a
*
*
Método de envío
Nombre
Entrega estimada
Precio
No hay opciones de envío
+ -

O autorze

O. Slavko Barbarić, OFM, urodzony w 1946 roku w Dragićinie w pobliżu Medziugorja, w 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował filozofię i teologię w Sarajewie i Schwazu, a tytuł magistra uzyskał w 1973 roku w Grazu (Austria). Doktorat z teologii pastoralnej obronił w 1982 roku we Fryburgu (Niemcy).

W styczniu 1982 roku rozpoczął pracę z pielgrzymami w Medziugorju. Prowadził rekolekcje i seminaria. Jeździł po całym świecie z wykładami na temat wydarzeń medziugorskich. Jest autorem licznych tekstów i książek o duchowości medziugorskiej, przetłumaczonych na dwadzieścia języków.

O. Slavko zmarł na Križevacu w piątek 24 listopada 2000 roku o godzinie 15:30 po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla parafian i pielgrzymów.

 

O książce

Czytelnika ucieszy szczególna uwaga, którą o. Slavko Barbarić poświęca w tej książce tematowi, który nie był jeszcze poruszany w jego wcześniejszych publikacjach — drodze modlitewnej grup, które powstały z inicjatywy Matki Bożej.

Medziugorscy pielgrzymi całkowicie odruchowo i naturalnie interesują się widzącymi, którym objawia się Matka Boża. Jeśli nic nie wiedzą o „widzących sercem”, to znaczy o Jelenie Vasilj, która w grudniu 1982 zaczęła doświadczać mowy wewnętrznej (locutio cordis), to brakuje im ważnego i uzupełniającego aspektu pedagogiki Maryi w Medziugorju.  

Ta „mowa wewnętrzna” pozwoliła rozwinąć nowy element w Szkole Matki Bożej: wewnętrzną modlitwę, pogłębioną znajomość Słowa Bożego, rozwój tradycyjnych modlitw. Gospa nauczyła Jelenę odmawiać „różaniec Jezusa”, w którym rozważa się fragmenty Nowego Testamentu, nieznajdujące się w tradycyjnej modlitwie różańcowej do Maryi oraz powtarza się Ojcze naszChwała Ojcu, bez Zdrowaś Maryjo. To jest wezwanie do rozważania życia Chrystusa, wezwanie do swobodnego rozwijania modlitw w ramach tego, czego od stuleci uczy nas tradycja. Zdaje się, że Maryja w Medziugorju otwiera dwa skrzydła tego samego obrazu, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich wiernych, niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia czy przekonań religijnych. Tym, którzy już zrobili pierwsze kroki w życiu modlitewnym i pragną iść do przodu, Maryja proponuje szkołę wewnętrznej modlitwy, która sprowadza się do nasłuchiwania, wewnętrznej uważności, pragnienia osiągnięcia wewnętrznej ciszy, by mogli otrzymać „osobiste orędzie”, odpowiedź na własne pytania, które mogą przyjść tylko w czasie modlitwy i z łaski Ducha Świętego. Ten wymiar Medziugorja powinien być nam bliski, ponieważ objawienia w wąskim znaczeniu tego słowa zawsze były rzadkie, tymczasem każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby nasłuchiwać głosu Bożego, który słychać w oczyszczonym, spokojnym, otwartym i dostępnym sercu.

 

Autor o książce

Założeniem i celem tej książki jest, by pomóc zrozumieć znaczenie wezwania Maryi wszystkim, którzy indywidualnie, rodzinnie lub w ramach grupy modlitewnej odpowiedzieli na Jej wezwanie, by pomóc jednostkom, rodzinom i grupom modlitewnym działać, wzrastać i zapewniać prawidłowe wychowanie w duchu Matki Bożej.

Największą łaską otrzymaną w Medziugorju z pewnością nie jest zrozumienie, że należy się modlić, lecz konkretna chęć modlitwy i prawdziwe pragnienie, by odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. To jest także główna siła i moc Medziugorja. Dopiero poprzez modlitwę, jeśli odpowie się na wezwanie, może stać się to, co jest głównym celem Matki Bożej: pokój między Bogiem i człowiekiem oraz pokój między ludźmi.  

Oprócz tego książka ta pragnie pokazać historię i rozwój metodologii oraz pedagogiki stosowanej przez Matką Bożą, a przekazanej w orędziach. Pragnieniem autora jest także niesienie pomocy wszystkim modlącym się i grupom modlitewnym, aby uniknęły zagrożeń, które na nie czyhają i potrafiły wykorzystać zalety, które oferuje wspólna modlitwa. W tym celu w książce zostały umieszczone konkretne propozycje organizacji modlitwy i tego, jak się modlić wspólnie.

Czytelniku, pragnę, abyś poczuł głębokie pragnienie modlitwy i abyś zrealizował je sam, w gronie rodziny i w ramach grupy modlitewnej.

Jednakże najważniejszym faktem pozostaje to, że dzięki medziugorskim wydarzeniom wiele osób chętnie odpowiada na wezwanie do modlitwy i staje się pilnymi i wiernymi uczniami w szkole modlitwy. To jest największa łaska w Medziugorju. Orędzia i wezwania same w sobie nie wnoszą nic nowego, ale nowa jest motywacja i doświadczenie modlitwy. To jest istota i siła medziugorskich wydarzeń. Gdyby nikt nie odpowiedział na wezwanie do modlitwy, wówczas wszystkie orędzia i wydarzenia utraciłby sens, właśnie dlatego, że w orędziach nie ma nic nowego, wszystko to jest dobrze znane.  

Czytelniku, pragnę, abyś poczuł głębokie pragnienie modlitwy i abyś zrealizował je sam, w gronie rodziny i w ramach grupy modlitewnej.

 

Tematy

MODLITWA Z KRÓLOWĄ POKOJU

Cichość serca — warunkiem spotkania z Jezusem

Pozytywny stosunek do Bożego stworzenia — owocem życia pełnego modlitwy

Wzywanie Ducha Świętego

RODZINA W ORĘDZIACH KRÓLOWEJ POKOJU

Modlitwa w rodzinie i czas na modlitwę

Miłość w rodzinie

Biblia w rodzinie

Rodzina jest wezwana do świętości i zawierzenia się

Niszczycielskie plany szatana

Bóg na pierwszym miejscu

Przykład spotkania modlitewnego w rodzinie

GRUPY MODLITEWNE

Prowadzący (lider)

Grupy modlitewne i wzrost charyzmatów

Podstawa biblijno—teologiczna

Aspekt socjologiczno—antropologiczny

Grupa modlitewna Ivana

Locutio cordis

Świadectwa, wizje i orędzia Jeleny i Marijany

Wskazówki dotyczące spotkań modlitewnych

Złote zasady dla medziugorskich grup modlitewnych

Działalność grup modlitewnych

Grupa modlitewna i wspólnota parafialna

MODLITWA ZA NIEWIERZĄCYCH

Modlitwa o doświadczenie Bożej miłości

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – SENS I ZNACZENIE

 

Wydawca: ICMM

Autor: o. Slavko Barbarić

Język: polski

Język oryginału: chorwacki

Przekład / Korekta: Anna Halczak / Jolanta Straszewska

Rok wydania: 2022

Format: 195 x 120

Liczba stron: 168

Escribe tu propio comentario
  • Solo los usuarios registrados pueden escribir comentarios
*
*
  • Malo
  • Excelente
*
*
*

O autorze

O. Slavko Barbarić, OFM, urodzony w 1946 roku w Dragićinie w pobliżu Medziugorja, w 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował filozofię i teologię w Sarajewie i Schwazu, a tytuł magistra uzyskał w 1973 roku w Grazu (Austria). Doktorat z teologii pastoralnej obronił w 1982 roku we Fryburgu (Niemcy).

W styczniu 1982 roku rozpoczął pracę z pielgrzymami w Medziugorju. Prowadził rekolekcje i seminaria. Jeździł po całym świecie z wykładami na temat wydarzeń medziugorskich. Jest autorem licznych tekstów i książek o duchowości medziugorskiej, przetłumaczonych na dwadzieścia języków.

O. Slavko zmarł na Križevacu w piątek 24 listopada 2000 roku o godzinie 15:30 po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla parafian i pielgrzymów.

 

O książce

Czytelnika ucieszy szczególna uwaga, którą o. Slavko Barbarić poświęca w tej książce tematowi, który nie był jeszcze poruszany w jego wcześniejszych publikacjach — drodze modlitewnej grup, które powstały z inicjatywy Matki Bożej.

Medziugorscy pielgrzymi całkowicie odruchowo i naturalnie interesują się widzącymi, którym objawia się Matka Boża. Jeśli nic nie wiedzą o „widzących sercem”, to znaczy o Jelenie Vasilj, która w grudniu 1982 zaczęła doświadczać mowy wewnętrznej (locutio cordis), to brakuje im ważnego i uzupełniającego aspektu pedagogiki Maryi w Medziugorju.  

Ta „mowa wewnętrzna” pozwoliła rozwinąć nowy element w Szkole Matki Bożej: wewnętrzną modlitwę, pogłębioną znajomość Słowa Bożego, rozwój tradycyjnych modlitw. Gospa nauczyła Jelenę odmawiać „różaniec Jezusa”, w którym rozważa się fragmenty Nowego Testamentu, nieznajdujące się w tradycyjnej modlitwie różańcowej do Maryi oraz powtarza się Ojcze naszChwała Ojcu, bez Zdrowaś Maryjo. To jest wezwanie do rozważania życia Chrystusa, wezwanie do swobodnego rozwijania modlitw w ramach tego, czego od stuleci uczy nas tradycja. Zdaje się, że Maryja w Medziugorju otwiera dwa skrzydła tego samego obrazu, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich wiernych, niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia czy przekonań religijnych. Tym, którzy już zrobili pierwsze kroki w życiu modlitewnym i pragną iść do przodu, Maryja proponuje szkołę wewnętrznej modlitwy, która sprowadza się do nasłuchiwania, wewnętrznej uważności, pragnienia osiągnięcia wewnętrznej ciszy, by mogli otrzymać „osobiste orędzie”, odpowiedź na własne pytania, które mogą przyjść tylko w czasie modlitwy i z łaski Ducha Świętego. Ten wymiar Medziugorja powinien być nam bliski, ponieważ objawienia w wąskim znaczeniu tego słowa zawsze były rzadkie, tymczasem każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby nasłuchiwać głosu Bożego, który słychać w oczyszczonym, spokojnym, otwartym i dostępnym sercu.

 

Autor o książce

Założeniem i celem tej książki jest, by pomóc zrozumieć znaczenie wezwania Maryi wszystkim, którzy indywidualnie, rodzinnie lub w ramach grupy modlitewnej odpowiedzieli na Jej wezwanie, by pomóc jednostkom, rodzinom i grupom modlitewnym działać, wzrastać i zapewniać prawidłowe wychowanie w duchu Matki Bożej.

Największą łaską otrzymaną w Medziugorju z pewnością nie jest zrozumienie, że należy się modlić, lecz konkretna chęć modlitwy i prawdziwe pragnienie, by odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. To jest także główna siła i moc Medziugorja. Dopiero poprzez modlitwę, jeśli odpowie się na wezwanie, może stać się to, co jest głównym celem Matki Bożej: pokój między Bogiem i człowiekiem oraz pokój między ludźmi.  

Oprócz tego książka ta pragnie pokazać historię i rozwój metodologii oraz pedagogiki stosowanej przez Matką Bożą, a przekazanej w orędziach. Pragnieniem autora jest także niesienie pomocy wszystkim modlącym się i grupom modlitewnym, aby uniknęły zagrożeń, które na nie czyhają i potrafiły wykorzystać zalety, które oferuje wspólna modlitwa. W tym celu w książce zostały umieszczone konkretne propozycje organizacji modlitwy i tego, jak się modlić wspólnie.

Czytelniku, pragnę, abyś poczuł głębokie pragnienie modlitwy i abyś zrealizował je sam, w gronie rodziny i w ramach grupy modlitewnej.

Jednakże najważniejszym faktem pozostaje to, że dzięki medziugorskim wydarzeniom wiele osób chętnie odpowiada na wezwanie do modlitwy i staje się pilnymi i wiernymi uczniami w szkole modlitwy. To jest największa łaska w Medziugorju. Orędzia i wezwania same w sobie nie wnoszą nic nowego, ale nowa jest motywacja i doświadczenie modlitwy. To jest istota i siła medziugorskich wydarzeń. Gdyby nikt nie odpowiedział na wezwanie do modlitwy, wówczas wszystkie orędzia i wydarzenia utraciłby sens, właśnie dlatego, że w orędziach nie ma nic nowego, wszystko to jest dobrze znane.  

Czytelniku, pragnę, abyś poczuł głębokie pragnienie modlitwy i abyś zrealizował je sam, w gronie rodziny i w ramach grupy modlitewnej.

 

Tematy

MODLITWA Z KRÓLOWĄ POKOJU

Cichość serca — warunkiem spotkania z Jezusem

Pozytywny stosunek do Bożego stworzenia — owocem życia pełnego modlitwy

Wzywanie Ducha Świętego

RODZINA W ORĘDZIACH KRÓLOWEJ POKOJU

Modlitwa w rodzinie i czas na modlitwę

Miłość w rodzinie

Biblia w rodzinie

Rodzina jest wezwana do świętości i zawierzenia się

Niszczycielskie plany szatana

Bóg na pierwszym miejscu

Przykład spotkania modlitewnego w rodzinie

GRUPY MODLITEWNE

Prowadzący (lider)

Grupy modlitewne i wzrost charyzmatów

Podstawa biblijno—teologiczna

Aspekt socjologiczno—antropologiczny

Grupa modlitewna Ivana

Locutio cordis

Świadectwa, wizje i orędzia Jeleny i Marijany

Wskazówki dotyczące spotkań modlitewnych

Złote zasady dla medziugorskich grup modlitewnych

Działalność grup modlitewnych

Grupa modlitewna i wspólnota parafialna

MODLITWA ZA NIEWIERZĄCYCH

Modlitwa o doświadczenie Bożej miłości

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – SENS I ZNACZENIE

 

Wydawca: ICMM

Autor: o. Slavko Barbarić

Język: polski

Język oryginału: chorwacki

Przekład / Korekta: Anna Halczak / Jolanta Straszewska

Rok wydania: 2022

Format: 195 x 120

Liczba stron: 168