BUDITE MOJE ISPRUŽENE RUKE / fra Marinko Šakota

$11.17
Sku: 9789958362910
Enviar a
*
*
Método de envío
Nombre
Entrega estimada
Precio
No hay opciones de envío
+ -

O autoru

Fra Marinko Šakota (r. 1968.) osnovnu školu i prvi razred srednje škole pohađao je u Čitluku. Tada je izabrao franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio drugi razred gimnazije, a treći i četvrti u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku, gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), a nastavio u Zagrebu na Isusovačkome učilištu (1990. – 1992.). Vječne zavjete položio je na Širokome Brijegu 1993. godine. Diplomirao je 1995. u Fuldi, u Njemačkoj. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine.
Prva služba bio mu je Franjevački samostan u Innsbrucku, gdje je proveo godinu dana kao ispomoć, zatim je radio kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu te kao kapelan u Augsburgu. U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim sedam godina župnik u Gradnićima. Od 2010. do 2013. bio je kapelan, a od 2013. do 2022. župnik u Međugorju. Objavljuje priloge u časopisima Glasnik mira i Naša ognjišta. Kao bogoslov i mladi svećenik izbliza je pratio pastoralni rad fra Slavka Barbarića. Nakon fra Slavkove smrti prikuplja svjedočanstva o njemu i bavi se proučavanjem njegova lika i rada. Plod je njegova istraživanja knjiga Živjeti srcem – lik i djelo fra Slavka Barbarića, koja je prevedena na engleski, francuski, njemački, talijanski, slovački i slovenski jezik.

Iz pera autora

U čemu je posebnost nas kršćana? Jesmo li mi povlašteni spram drugih ljudi? Voli li Bog više nas nego druge? Zar Bog ne voli sve ljude? Nisu li svi Božja djeca? Isus nam objavljuje: Bog voli sve ljude. Svi su ljudi Božja djeca. Svi! To nam Gospa izričito kaže: »On (Isus) koji je došao ovdje na zemlju da vam da mir svoj, bez razlike tko ste i što ste.« (25. 11. 2017.) Posebnost nas kršćana nije u tome da Bog voli više nas nego druge. Posebnost nas kršćana u našoj je ulozi, u zadaći koju nam Bog povjerava – u svjedočenju. Svjedočenje je bit kršćanskoga poziva. To nam i Gospa otkriva: »Vi ste svi po krštenju na poseban način pozvani i ljubljeni, zato svjedočite i molite da biste bili moje ispružene ruke ovom svijetu koji žudi za Bogom i mirom.« (25. 12. 2011.) Naša zadaća slična je zadaći koju je Bog dao izabranom narodu, odnosno župi Međugorje: ne radi njih, nego radi drugih. Bog je izabrao židovski
narod da bude svjetlost drugim narodima, da bude primjer drugim narodima, da drugi narodi kažu: „Vidite kako živi izraelski narod! Taj narod živi iz odnosa s Bogom. Haj’mo i mi onako živjeti!“ Gospa je izabrala župu Međugorje da bude primjer svima drugima, uključujući hodočasnike, i da kao takva pomaže Gospi u ostvarenju Njezinih planova.

Teme

Izvor milosti i naš odgovor

Moliti srcem

Od razuma do srca

Pretvorba srca.

Neki od preduvjeta za molitvu srcem

Molitveni oblici

Svjedočiti

Nakladnik: Informativni centar “Mir” Međugorje

Godina izdanja: 2023

Biblioteka Glasnik mira: Urednik Mario Vasilj Totin

Jezična lektura i korektura: Davorka Jurčević Čerkez

Tisak: Fram Ziral, Mostar

Escribe tu propio comentario
  • Solo los usuarios registrados pueden escribir comentarios
*
*
  • Malo
  • Excelente
*
*
*

O autoru

Fra Marinko Šakota (r. 1968.) osnovnu školu i prvi razred srednje škole pohađao je u Čitluku. Tada je izabrao franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio drugi razred gimnazije, a treći i četvrti u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku, gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), a nastavio u Zagrebu na Isusovačkome učilištu (1990. – 1992.). Vječne zavjete položio je na Širokome Brijegu 1993. godine. Diplomirao je 1995. u Fuldi, u Njemačkoj. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine.
Prva služba bio mu je Franjevački samostan u Innsbrucku, gdje je proveo godinu dana kao ispomoć, zatim je radio kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu te kao kapelan u Augsburgu. U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim sedam godina župnik u Gradnićima. Od 2010. do 2013. bio je kapelan, a od 2013. do 2022. župnik u Međugorju. Objavljuje priloge u časopisima Glasnik mira i Naša ognjišta. Kao bogoslov i mladi svećenik izbliza je pratio pastoralni rad fra Slavka Barbarića. Nakon fra Slavkove smrti prikuplja svjedočanstva o njemu i bavi se proučavanjem njegova lika i rada. Plod je njegova istraživanja knjiga Živjeti srcem – lik i djelo fra Slavka Barbarića, koja je prevedena na engleski, francuski, njemački, talijanski, slovački i slovenski jezik.

Iz pera autora

U čemu je posebnost nas kršćana? Jesmo li mi povlašteni spram drugih ljudi? Voli li Bog više nas nego druge? Zar Bog ne voli sve ljude? Nisu li svi Božja djeca? Isus nam objavljuje: Bog voli sve ljude. Svi su ljudi Božja djeca. Svi! To nam Gospa izričito kaže: »On (Isus) koji je došao ovdje na zemlju da vam da mir svoj, bez razlike tko ste i što ste.« (25. 11. 2017.) Posebnost nas kršćana nije u tome da Bog voli više nas nego druge. Posebnost nas kršćana u našoj je ulozi, u zadaći koju nam Bog povjerava – u svjedočenju. Svjedočenje je bit kršćanskoga poziva. To nam i Gospa otkriva: »Vi ste svi po krštenju na poseban način pozvani i ljubljeni, zato svjedočite i molite da biste bili moje ispružene ruke ovom svijetu koji žudi za Bogom i mirom.« (25. 12. 2011.) Naša zadaća slična je zadaći koju je Bog dao izabranom narodu, odnosno župi Međugorje: ne radi njih, nego radi drugih. Bog je izabrao židovski
narod da bude svjetlost drugim narodima, da bude primjer drugim narodima, da drugi narodi kažu: „Vidite kako živi izraelski narod! Taj narod živi iz odnosa s Bogom. Haj’mo i mi onako živjeti!“ Gospa je izabrala župu Međugorje da bude primjer svima drugima, uključujući hodočasnike, i da kao takva pomaže Gospi u ostvarenju Njezinih planova.

Teme

Izvor milosti i naš odgovor

Moliti srcem

Od razuma do srca

Pretvorba srca.

Neki od preduvjeta za molitvu srcem

Molitveni oblici

Svjedočiti

Nakladnik: Informativni centar “Mir” Međugorje

Godina izdanja: 2023

Biblioteka Glasnik mira: Urednik Mario Vasilj Totin

Jezična lektura i korektura: Davorka Jurčević Čerkez

Tisak: Fram Ziral, Mostar