ŽIŤ SRDCOM - Osobnosť a dielo pátra Slavka Barbarića / Páter Marinko Šakota

$9.99
Sku: 9789958362927
Enviar a
*
*
Método de envío
Nombre
Entrega estimada
Precio
No hay opciones de envío
+ -
O autorovi 
Páter Marinko Šakota (nar. 1968) základnú školu a prvú triedu na strednej škole navštevuje v Čitluku. 
Vtedy si vybral františkánske povolanie a tak sa vydal do Františkánskeho seminára vo Visokom. Tu ukončil 
druhú triedu na gymnáziu a tretiu a štvrtú v Jezuitskom gymnáziu v Dubrovníku, kde aj maturoval. 
Františkánsky habit si obliekol 15. júla 1987 na Humci, kde strávil jeden rok v noviciáte.  
Štúdium filozofie a teológie začal v Sarajeve na Františkánskej teológii (1989-1990) a pokračoval v 
Záhrebe na Jezuitskom učilišti (1990-1992). Večné sľuby zložil na Širokom Brijegu v roku 1993. Diplomoval v 
roku 1995 vo Fulde, v Nemecku. Za diakona bol vysvätený v Záhrebe v roku 1996, a za kňaza vo Frohnleitene v 
roku 1996. 
Jeho prvou službou bol Františkánsky kláštor v Innsbrucku kde strávil jeden rok ako výpomoc, potom 
pracoval ako duchovný pomocník vo Frohnleitene a ako kaplán v Augsburgu. V Mostare bol kaplánom tri roky a 
potom bol sedem rokov farár v Gradnićoch. Od septembra 2010 bol v službe v Medžugorí ako kaplán a 2013-
2022 aj ako farár.  
Zverejňuje prílohy v časopisoch Glasnik mira a Naša ognjišta. Ako bohoslovec a mladý kňaz zblízka 
sledoval pastoračnú prácu pátra Slavka Barbarića. Po smrti pátra Slavka o ňom zbiera svedectvá a zaoberá sa 
náukou jeho osobnosti a práce. Plod jeho skúmania je kniha Žiť srdcom  osobnosť a dielo pátra Slavka 
Barbarića, ktorá je preložená do anglického, francúzskeho, nemeckého, talianského, slovenského a slovinského 
jazyka.  
 
Autor hovorí 
Od smrti pátra Slavka Barbarića uplynuli roky. Jemu, ako prejav vďaky a nám pre nové, hlbšie 
premýšľanie o našom kresťanskom poslaní podľa jeho vzoru, som napísal túto knihu. Snažil som sa ňou 
nahliadnuť do srdca človeka, ktorého urobil Boh prostriedkom svojej milosti pre druhých, človeka, ktorý žil 
medzi nami, bol nám tak blízky a podobný, a predsa naozaj výnimočný. V tej svojej výnimočnosti bol taký 
jednoduchý, že bolo ľahké predvídať ju. 
Tým, ktorí ho nespoznali bol nepochopený, často napádaní. Bolo im ľahšie kritizovať ho, spochybňovať 
a podozrievať, než nasledovať jeho kroky. Avšak ani zaslepenosť a závisť takýchto ľudí nezmenšili jeho dielo 
ani nezastavili jeho poslanie v zvestovaní Kristovho slova. Pre tých, ktorí odhalili jeho hodnoty, bol apoštolom 
lásky, neúnavným bojovníkom za pravdu Evanjelia a dokonalým v službe malému človeku. Takí v ňom spoznali 
skutočného svedka viery  Pavla našich dní.  
Zapisoval som si svoje premýšľania o pátrovi Slavkovi, o jeho životných cestách, myšlienkach, slovách 
a skutkoch. Snažil som sa opísať svoje stretnutia s ním a všetko to čo znamenal a čo ešte znamená v mojom 
živote. Počúval som spomienky a dojmy jeho splubratov, rodiny, priateľov a všetkých tých, ktorí s ním úzko 
spolupracovali. Úprimne im ďakujem za úprimnú láskavosť a pripravenosť, za svedectvá o stretnutiach s ním.  
Pokúšal som sa sčasti zviditeľniť jeho životnú púť od narodenia  po smrť a väčšou mierou rozjasniť 
jeho myšlienky, spisovateľské dielo a rozmanitosť jeho pastoračnej práce. Mnohí františkáni, kňazi, rehoľné 
sestry a veriaci laici obrovskou mierou prispeli v rozširovaní a zachovávaní medžugorského posolstva počas 
minulých rokov, čo si vyžaduje hlbokú úctu a vďaku. V tejto časti som ale pozornosť venoval výlučne pátrovi 
Slavkovi. 
Dúfam, že sa mi podarilo aspoň pootvoriť dvere do veľkého srdca pátra Slavka. Táto kniha nemôže byť 
nič iné len malý úvod do jeho života. Hlboko dúfam, že je len začiatkom hlbšieho a dôkladnejšieho štúdia jeho 
života a diela. Verím, že týmto malým skutkom budú mnohí nadchnutí o ňom svedčiť a prispejú tak k novým a 
dôležitým detailom v mozaike jeho pôsobenia.  
Kniha Žiť srdcom splní v úplnosti svoje poslanie, ak sa tieto riadky, ktoré sprevádzajú pátra Slavka od 
zastavenia k zastaveniu jeho výnimočne bohatého života, stanú pre Teba, vážený čitateľ, novým smerom k 
Tvojmu duchovnému rastu a dozrievaniu. 
 
Témy 
DETSTVO 
OD MATURITY DO POSTDIPLOMOVÉHO ŠTÚDIA 
STRETNUTIE S MEDŽUGORÍM 
DUCHOVNÉ A PASTORAČNÉ PÔSOBENIE 
DUCHOVNÝ PROFIL 
NARODENIE V NEBI 
 
Vydavateľ: ICMM 
Vývojára: fra Marinko Šakota 
Jazyk: slovenský 
Pôvodný jazyk: chorvátčina 
Preklad / Korektúra: Anamarija Zelenika / Eva Korenyovszká 
Rok vydania: 2023 
Formát: 200 x 200 
Počet strán: 156 (s fotografiami) 
Escribe tu propio comentario
  • Solo los usuarios registrados pueden escribir comentarios
*
*
  • Malo
  • Excelente
*
*
*
O autorovi 
Páter Marinko Šakota (nar. 1968) základnú školu a prvú triedu na strednej škole navštevuje v Čitluku. 
Vtedy si vybral františkánske povolanie a tak sa vydal do Františkánskeho seminára vo Visokom. Tu ukončil 
druhú triedu na gymnáziu a tretiu a štvrtú v Jezuitskom gymnáziu v Dubrovníku, kde aj maturoval. 
Františkánsky habit si obliekol 15. júla 1987 na Humci, kde strávil jeden rok v noviciáte.  
Štúdium filozofie a teológie začal v Sarajeve na Františkánskej teológii (1989-1990) a pokračoval v 
Záhrebe na Jezuitskom učilišti (1990-1992). Večné sľuby zložil na Širokom Brijegu v roku 1993. Diplomoval v 
roku 1995 vo Fulde, v Nemecku. Za diakona bol vysvätený v Záhrebe v roku 1996, a za kňaza vo Frohnleitene v 
roku 1996. 
Jeho prvou službou bol Františkánsky kláštor v Innsbrucku kde strávil jeden rok ako výpomoc, potom 
pracoval ako duchovný pomocník vo Frohnleitene a ako kaplán v Augsburgu. V Mostare bol kaplánom tri roky a 
potom bol sedem rokov farár v Gradnićoch. Od septembra 2010 bol v službe v Medžugorí ako kaplán a 2013-
2022 aj ako farár.  
Zverejňuje prílohy v časopisoch Glasnik mira a Naša ognjišta. Ako bohoslovec a mladý kňaz zblízka 
sledoval pastoračnú prácu pátra Slavka Barbarića. Po smrti pátra Slavka o ňom zbiera svedectvá a zaoberá sa 
náukou jeho osobnosti a práce. Plod jeho skúmania je kniha Žiť srdcom  osobnosť a dielo pátra Slavka 
Barbarića, ktorá je preložená do anglického, francúzskeho, nemeckého, talianského, slovenského a slovinského 
jazyka.  
 
Autor hovorí 
Od smrti pátra Slavka Barbarića uplynuli roky. Jemu, ako prejav vďaky a nám pre nové, hlbšie 
premýšľanie o našom kresťanskom poslaní podľa jeho vzoru, som napísal túto knihu. Snažil som sa ňou 
nahliadnuť do srdca človeka, ktorého urobil Boh prostriedkom svojej milosti pre druhých, človeka, ktorý žil 
medzi nami, bol nám tak blízky a podobný, a predsa naozaj výnimočný. V tej svojej výnimočnosti bol taký 
jednoduchý, že bolo ľahké predvídať ju. 
Tým, ktorí ho nespoznali bol nepochopený, často napádaní. Bolo im ľahšie kritizovať ho, spochybňovať 
a podozrievať, než nasledovať jeho kroky. Avšak ani zaslepenosť a závisť takýchto ľudí nezmenšili jeho dielo 
ani nezastavili jeho poslanie v zvestovaní Kristovho slova. Pre tých, ktorí odhalili jeho hodnoty, bol apoštolom 
lásky, neúnavným bojovníkom za pravdu Evanjelia a dokonalým v službe malému človeku. Takí v ňom spoznali 
skutočného svedka viery  Pavla našich dní.  
Zapisoval som si svoje premýšľania o pátrovi Slavkovi, o jeho životných cestách, myšlienkach, slovách 
a skutkoch. Snažil som sa opísať svoje stretnutia s ním a všetko to čo znamenal a čo ešte znamená v mojom 
živote. Počúval som spomienky a dojmy jeho splubratov, rodiny, priateľov a všetkých tých, ktorí s ním úzko 
spolupracovali. Úprimne im ďakujem za úprimnú láskavosť a pripravenosť, za svedectvá o stretnutiach s ním.  
Pokúšal som sa sčasti zviditeľniť jeho životnú púť od narodenia  po smrť a väčšou mierou rozjasniť 
jeho myšlienky, spisovateľské dielo a rozmanitosť jeho pastoračnej práce. Mnohí františkáni, kňazi, rehoľné 
sestry a veriaci laici obrovskou mierou prispeli v rozširovaní a zachovávaní medžugorského posolstva počas 
minulých rokov, čo si vyžaduje hlbokú úctu a vďaku. V tejto časti som ale pozornosť venoval výlučne pátrovi 
Slavkovi. 
Dúfam, že sa mi podarilo aspoň pootvoriť dvere do veľkého srdca pátra Slavka. Táto kniha nemôže byť 
nič iné len malý úvod do jeho života. Hlboko dúfam, že je len začiatkom hlbšieho a dôkladnejšieho štúdia jeho 
života a diela. Verím, že týmto malým skutkom budú mnohí nadchnutí o ňom svedčiť a prispejú tak k novým a 
dôležitým detailom v mozaike jeho pôsobenia.  
Kniha Žiť srdcom splní v úplnosti svoje poslanie, ak sa tieto riadky, ktoré sprevádzajú pátra Slavka od 
zastavenia k zastaveniu jeho výnimočne bohatého života, stanú pre Teba, vážený čitateľ, novým smerom k 
Tvojmu duchovnému rastu a dozrievaniu. 
 
Témy 
DETSTVO 
OD MATURITY DO POSTDIPLOMOVÉHO ŠTÚDIA 
STRETNUTIE S MEDŽUGORÍM 
DUCHOVNÉ A PASTORAČNÉ PÔSOBENIE 
DUCHOVNÝ PROFIL 
NARODENIE V NEBI 
 
Vydavateľ: ICMM 
Vývojára: fra Marinko Šakota 
Jazyk: slovenský 
Pôvodný jazyk: chorvátčina 
Preklad / Korektúra: Anamarija Zelenika / Eva Korenyovszká 
Rok vydania: 2023 
Formát: 200 x 200 
Počet strán: 156 (s fotografiami)