Slavite misu srcem, fra Slavko Barbarić (osvrt)

Na početku predgovora ove knjige Jakov Bubalo piše: “Prethodna dva molitvena priručnika dr. Fra Slavka Barbarića Molite srcem i Daj mi svoje ranjeno srce bila su usmjerena na molitvu srcem i na ispovijed proniknutu srcem. Ovaj treći molitveni priručnik Slavite misu srcem, osim prizivanja ljudskoga srca, vodi nas i uvodi u samo srce svekolikoga kršćanskoga bogoštovlja, u svetu misu kao Isusovu nekrvnu žrtvu. Vodi nas i dovodi do najveće vrijednosti i dragocjenosti koju je Bog mogao uopće ponuditi svomu stvorenju ­­- čovjeku. Predočava nam i suočava nas s najdivnijim i najsilnijim čudom Božje ljubavi prema čovjeku kojega Bog od iskona beskrajno ljubi.“ Na kraju predgovora dodaje: „I ovaj priručnik, kao i njegova dva prethodnika, protkan je spletom prigodnih molitava, svetopisamskih navoda, odgovarajućih Gospinih poruka te pobudnih misli i vapaja svetoga Franje Asiškoga i drugih svetaca.“

Na samome uvodu i na kraju predgovora imamo napisanu srž ove knjige, razlog njezina nastanka te misije koju ova knjiga ima. Fra Slavkove riječi potaknute Gospinim porukama i dugogodišnjim iskustvom sa hodočasnicima diljem svijeta tako jednostavno i lagano bude intrigu da ove malene knjižice svakim danom putuju do srca ljudi širom svijeta. Jer taj put, otvorila je Gospa a fra Slavko nastavio, dovodeći Njega u naše srce. Ovaj set knjiga uči nas kako najprije predati svoje ranjeno srce Gospodinu a onda kako moliti, a kada na to pristanemo, sveta misa kao vrhunac našega katoličkoga života i vjerovanja postaje najljepše ovozemaljsko mjesto. I upravo je Gospa to odlučila napraviti preko fra Slavka, kao što on piše u jednom od prvih poglavlja ove knjige: “Biblija ili Sveto pismo jest riječ Božja upućena čovjeku u različitim vremenima i preko različitih ljudi, ali uvijek s istom svrhom Bog ljubi čovjeka i nudi mu spasenje. Bog govori izravno osobama, npr. prorocima, a oni onda govore u njegovo ime. Pojedine osobe te njihov život i sudbina također su Božji govor i poruka čovjeku,“ ne znajući da će upravo on biti jedan od tih proroka, prenositelj Gospinih poruka, onaj koji je od samih početaka bio prisutan tu i onaj koji ih je utkao u djelo, životom i riječi.

Ova knjiga nas potiče na razmišljanje o značenju svete euharistije. Odgovara nam na pitanja poput:

  1. Kako da misa bude središte našega života?
  2. Kako se pripraviti za svetu misu?
  3. Koje molitve možemo moliti prije svete mise?
  4. Kako da u užurbanome svijetu, svakodnevnim poslovima, obiteljskim obvezama i raznim brigama upravo Isus postane srce naših dana a Gospa vodilja ka takvome ostvarenju?

Negdje na sredini knjige piše: “Gospa u svojim porukama govori ove jednostavne stvari da bi nas kao majka potaknula, upozorila, naučila i tako ispravno odgojila. Poziv da izdržimo u kušnjama također je poziv kojim dolazi ohrabrenje za sve one koji su se umorili i preplašili, koji su u jednom trenutku izgubili volju i želju ili svaku radost i smisao za euharistijsko slavlje.“ A onda prenosi Gospinu poruku od 25. travnja 1988: „Draga djeco! Bog vas želi učiniti svetima, zato vas preko mene poziva na potpuno predanje. Neka vam sveta misa bude život. Shvatite da je crkva Božja palača, mjesto na kojem vas okupljam i želim pokazati put prema Bogu. Dođite i molite! Nemojte gledati druge ni ogovarati ih, nego neka vaš život bude svjedočenje na putu svetosti. Crkve su dostojne poštovanja i posvećene su jer Bog, koji je postao čovjekom, stanuje u njima i danju i noću. Zato, dječice, vjerujte i molite da vam Otac umnoži vjeru, a onda tražite što vam je potrebno. Ja sam s vama. Radujem se vašem obraćenju i štitim vas svojim majčinskim plaštem. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!“

Gospa nas stalno poziva na obraćenje, i zahvaljuje na odazivu. Pitanje je da li se odazivamo? Molimo li srcem, živimo li srcem? Idemo li na svetu misu sa srcem? Nama samima, nikada dosta obraćenja. Svaki novi dan poziv je na to. A onima oko nas... uvijek ima ta jedna osoba, ili više njih za koje molimo i nadamo se njihovu obraćenju i posvećenju.

Ukoliko mislite da Vam fra Slavkove riječi mogu na bilo koji način pomoći na Vašemu putu posvećenja ili obraćenja nekoga bližnjega, knjigu možete kupiti na linku ispod:

Slavite misu srcem, fra Slavko Barbarić

Objavite svoj komentar